Part II: After the Battle (2009-2012)

Part of The Fish Pond Song installation

English

This part of The Fish Pond Song deals with the time after the battle, the time of the aftermath. The idyllic landscape has disappeared completely; images of a dark forest are projected on a labyrinth of sheer projection screens. If you take a closer look you will see soldiers lying everywhere: disturbed minds frantically fighting their own demons. The war has shifted from the external world to their minds. Neurotic black figures flee from the forest or are doomed to remain in the underworld. In the far corners of this nightmare we see hallucinatory images of bathing maidens. They are the rays of hope in this madness.

Nederlands

Deel II van The Fish Pond Song gaat over de tijd na de veldslag, de tijd waarin wordt nageijld. Het idyllisch landschap is compleet verdwenen; beelden van een donker bos worden geprojecteerd op een labyrint van doorzichtige projectiedoeken. Als je langer kijkt zie je overal soldaten liggen: zieke geesten, vechtend op leven en dood tegen hun eigen demonen. De oorlog heeft zich verplaatst van de buitenwereld naar hun eigen hersencellen. Zwarte neurotische gedaantes vluchten het bos uit of zijn gedoemd in de onderwereld te blijven. In de uithoeken van deze angstdroom zien we hallucinerende beelden van badende meisjes. Het zijn de lichtpuntjes in deze waanzin.

With generous support of:

Mondriaan Fonds