Part III: The Healing (2013-2014)

Part of The Fish Pond Song installation

English

Finally, in the last part of The Fish Pond Song, there is surrender. Healing takes place here. In an infinite cosmic space everything breathes peace and relief. The images are shot underwater in a deep blue sea. The silhouettes of a group of floating black figures form an island, a new country, a new beginning. Weightless and bathing in sunlight we find ourselves in a delightful dream. Gradually, the figures stand up and start to dance, celebrating new life.

Nederlands

In dit laatste deel van The Fish Pond Song, is er de overgave. Hier vindt genezing plaats. In een oneindige, kosmische ruimte ademt alles rust en opluchting. De beelden zijn gesitueerd onder water, in een diepblauwe zee, waar de silhouetten van een groep drijvende, zwarte schimmen met elkaar een eiland vormen, een nieuw land, een nieuw begin. Gewichtloos, badend in zonlicht bevinden we ons in een heerlijke droom. Gaandeweg komen de schimmen tot leven en wordt er gedanst om het nieuwe leven te vieren.

With generous support of:

Mondriaan Fonds