Part I: The Lost Army (2006-2008)

Part of The Fish Pond Song installation

English

A village scene constructed of light images of a typical Dutch landscape -green and with plenty of water- projected on four so-called ‘folding houses’; an idyllic pastoral world. However, in this idyll -including bathing maidens- groups of soldiers are wandering about. An army that has been lost in the war takes flight and hides for an invisible enemy. The soldiers are terrified.
The film is full of furtive movement. The soldiers are slowly wading through the water and the (folding) houses move too: they close like oysters in case of imminent danger and open again when the coast is clear. One of the houses functions as a control room. Here, the strategy is determined, even though no one knows where the danger is coming from. An old black crow is sitting on the back of the chair and looks over the maker’s shoulder.

Nederlands

Een dorpstafereel, opgetrokken uit lichtbeelden van een typisch Nederlands landschap - groen en waterrijk – geprojecteerd op een viertal zogenaamde ‘vouwhuizen’. Een idyllische, landelijke wereld. Maar in de idylle, compleet met badende meisjes, zwerven groepen soldaten rond: een leger dat verdwaald geraakt is in de oorlog. De soldaten zijn bang, slaan op de vlucht en verstoppen zich voor een onzichtbare vijand.
De film zit vol heimelijke beweging. Langzaam waden de soldaten door het water en ook de huizen bewegen: als er gevaar dreigt sluiten ze zich als een oester en ze vouwen zich weer open als de kust veilig is. Een van de huizen is ingericht als ‘control room’. Hier wordt de strategie uitgezet – ook al weet niemand waar het gevaar vandaan komt. Een oude zwarte kraai zit op de leuning van de stoel en kijkt mee over de schouder van de maker.

Folding houses of The Lost Army

Soldiers of The Lost Army

Control room of of The Lost Army