On the Lake (2008)

Short film, duration 1 min.

English

In the short film On the Lake a group of soldiers fights against an abstract enemy. Camouflaged with bundles of branches they wade through the water, exhausted, scared, hungry and without any sense of reality. They are stuck in a vicious circle, yet despite of this despair they experience glimmers of hope.

Nederlands

In de korte film On the Lake strijdt een groep soldaten tegen een abstracte vijand. Gecamoufleerd met takkenbossen waden ze door het water, uitgeput, bang, hongerig en de realiteit al een hele tijd kwijt. Ze zitten vast in een vicieuze cirkel, maar ondanks de uitzichtloosheid worden kleine momenten van hoop ervaren.