Lost Recording (2006)

Short Film, duration 1.5 min

English

A chubby cheerful baby attends a grotesque enemy on the verge of making his statement. The contrast between the two characters could not be greater: who is actually in charge here? In this video message war rhetoric and media strategy are ridiculed. No matter how terrifying the enemy may look, he is but a crow.

Nederlands

Groteske vijand staat op het punt zijn statement te maken, geholpen door een vrolijke dikke baby. Het contrast tussen de twee personages kon niet groter zijn, maar wie is hier eigenlijk in charge? Oorlogsretoriek en mediastrategie worden in deze videoboodschap stevig op de hak genomen. Hoe vervaarlijk hij er ook uitziet, de vijand is ook maar een kraai.