The Fish Pond Song

€27,50 via mail@jeroenkooijmans.com

English

The book The Fish Pond Song originated from a collaboration between artist Jeroen Kooijmans and writer Tommy Wieringa. Kooijmans made a film installation in three parts, inspired by the triptych of Jheronimus Bosch's The Garden of Early Delights and the 9/11 attacks on the twin towers in New York. Kooijmans had devised a project at the towers, which did not take place through these attacks. The central panel of the Garden of Early Delights showed a pond with bathing maids, the virgins promised by the 9/11 attackers had been painted five centuries ago. It became the beginning of The Fish Pond Song, a new genesis. The book The Fish Pond Song is a journey past the images of Jeroen Kooijmans, through thirteen accompanying poems by Tommy Wieringa. With this Wieringa makes his debut as a poet. (publiced by De Bezige Bij 2016)

Nederlands

Het boek The Fish Pond Song is ontstaan uit een samenwerking tussen kunstenaar Jeroen Kooijmans en schrijver Tommy Wieringa. Kooijmans maakte een filminstallatie in drie delen, geïnspireerd op het drieluik de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch en de aanslagen van 9/11. Kooijmans had een project bedacht bij de torens, dat door deze aanslagen geen doorgang vond. Het middenpaneel van de Tuin der Lusten toonde een vijver met badende maagden, de maagden die de aanslagplegers van 9/11 in het vooruitzicht was gesteld, was vijf eeuwen geleden al geschilderd. Het werd het begin van The Fish Pond Song, een nieuw scheppingsverhaal. Het boek The Fish Pond Song is een reis langs de beelden van Jeroen Kooijmans, via dertien bijbehorende gedichten van Tommy Wieringa. Hiermee maakt Wieringa zijn debuut als dichter. (Gepubliceerd door De Bezige Bij 2016)

With generous support of:

JB500
Mondriaan Fonds
AFK
Fonds 21
Nederlandse Film Fonds