I have a Horse (2004)

Video film, duration continuous

English

This is an image in which a girl is holding on to a black horse in a restless black sea. The title refers to ‘I have a dream’ (Martin Luther King). She is holding on to her dream which saves her night after night.

Nederlands

Poëtische korte film van een meisje met haar paard in een inktzwarte, woelige zee. De titel I have a horse verwijst naar de bezwerende woorden van Martin Luther King ‘I have a dream’. Het meisje klampt zich vast aan haar droom en daardoor wordt ze gered, elke nacht opnieuw.